ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання інформаційно-консультаційних послуг
Стаття 1. УМОВИ І ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
1.1. Українсько-Польського Центру Освіти «UniverPL», керуючись ст.ст.202-205, 207, 208, 627, 628, 634, 638, ч.1 і ч.2 ст.639, ч.1 і ч.3 ст.641, ст.ст.643, 647, 901-907, 1000 Цивільного кодексу України (надалі за текстом “ЦК України", пропонує (публічну оферту) фізичній особі (надалі – «Замовник»), в подальшому разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо організації вступу до закладів вищої освіти в Республіці Польща (надалі за текстом «Договір») на наступних умовах: 
1.2. Цей Договір є публічною офертою Виконавця для необмеженого кола фізичних осіб (пропозицією укласти Договір), які бажають скористатися послугами Виконавця повторно, та містить істотні умови Договору і виражає намір Виконавця вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.
1.3. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 ЦК України, а тому Сторона – Замовник не може пропонувати свої умови.
1.3. Пропозиція укласти цей Договір здійснюється шляхом розміщення його тексту запосиланням http://lp.univerpl.com.ua/offertaабо шляхом оформлення відповідної анкети на сайті https://univerpl.com.ua , права інтелектуальної власності на який належить Виконавцю.
1.4. Відповідно до ст.ст.509, 627, 628, 638, ч.1 і ч.2 ст.639, ч.1 ст.640, ч.1 і ч.3 ст.641, ст. 642 ЦК України цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту (дати) Акцепту (повна й безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених в ньому). Акцепт вчиняється відповідно до ст.4 Договору.
1.5. Акцепт Договору Замовником є свідченням повного розуміння його предмету та умов, вартості додаткових витрат, порядку розрахунків тощо, а також є безумовною і безвідкличною згодою Замовника на обробку, накопичення, зберігання, поширення для третіх осіб та використання його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Замовнику послуг за цим Договором.
1.6. Цей Договір укладено без підписання Сторонами письмових примірників, проте відповідно до ч.1 і ч.2 ст.207 та ч.1, ч.2 ст.639 ЦК України вважається таким, що вчинений у письмовій формі.
1.7. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що:

Ø він (Замовник) не позбавлений прав, які передбачені законодавством України для цього виду зобов’язання, а також те, що Договір не виключає і не обмежує відповідальність Виконавця за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для Замовника.
Ø він (Замовник), виходячи зі своїх інтересів, прийняв б ці умови Договору за наявності у нього (Замовника) можливості брати участь у визначенні умов Договору.
Ø приєднуючись до цього Договору, він (Замовник) ознайомився повністю з його умовами, не має жодних застережень або заперечень та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором.
1.8. Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту Замовника та діє до завершення належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором.
1.9. Усі умови Договору є обов’язковими для Сторін.
1.10. Відповідно до ЦК України та Закону України «Про захист прав споживачів» у разі прийняття Замовником послуг або їх частини, Замовник не має права заявляти про недійсність Договору з підстав недотримання його форми.
Стаття 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до ст.628 ЦК України Сторони уклали змішаний Договір, в якому містяться елементи договору про надання послуг та договору доручення в розумінні ст. 901 та ст.1000 ЦК України. До відносин Сторін за цим Договором застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори надання послуг і доручення, якщо інше не встановлено Договором.
2.2.  Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати йому згідно з умовами цього Договору інформаційно-консультаційні послуги з організації вступу Замовника (абітурієнта) до Університету в Республіці Польща, а Замовник (абітурієнт) зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх.
Стаття 3. ЗМІСТ ПОСЛУГ

3.1. Одним із обов'язкових документів при подачі документів на візу є страховий поліс, оформлений в Україні. Задля уникнення проблем під час подачі на візу Виконавець надає послугу з оформлення страхового полісу, а саме: 
СК “ПЗУ Україна” до 14 років - 1090 грн.,
СК “ПЗУ Україна” до 24 років - 1220 грн.,
СК “ПЗУ Україна” від 25 років - 1350 грн.,
СК “КНЯЖА” - 1120 грн.
3.2. Виконавець надає послугу з повторного отримання візи*.
Ця послуга передбачає:
- консультації та інформаційний супровід персонального менеджера до моменту отримання візи,
- надсилання листів з необхідною інформацією,
- надання повного переліку документів,
- контроль збору пакету документів згідно з вимогами Консульства,
- заповнення візової анкети, 
- виготовлення страхового полісу (оплачується окремо),
- участь у закритому вебінарі (або доступ до перегляду актуального запису),
- надсилання пакету документів Новою Поштою (послуги НП оплачує клієнт).

*Примітка. Клієнт самостійно має подбати про отримання документу про переведення на наступний курс, оплату навчання та документу, що підтверджує офіційне поселення студента. Виконавець не несе відповідальності та не впливає на рішення Консульства щодо терміну отримання візи, а також щодо її тривалості. Кожен пакет документів розглядається Консульством індивідуально.

3.3.1. поселення в гуртожиток, що передбачає:
- реєстрацію та бронювання місця в гуртожитку;
- отримання та надання документу про поселення в гуртожиток згідно вимог Консульства (цей документ є одним із обов’язкових під час подачі на візу);
- підтвердження надсилається на електронну пошту Замовника*;
3.3.2. підбір квартири, що передбачає:
- пошук та підбір квартири;
- переговори з власником квартири;
- огляд квартири на місці (до 5 варіантів);
- роз'яснення нюансів по умовах договору;
- контроль підписання договору найму квартири**
Примітка.*вартість передачі фізичного підтвердження в Україну оплачується окремо.
**Студент має бути обов'язково присутнім у Польщі під час пошуку квартири та підписання договору.
3.4. Виконавець надає послугу з передачі документів (готове засвідчення в деканаті (якщо це можливо), документи з гуртожитку тощо) із Польщі шляхом користування послугами автобусних або залізничних перевезень в напрямку одержувача. Передача оплачується Замовником.
3.5. Виконавець надає послугу «Підтримка координатора та інфоцентру» на ще один рік навчання відповідно до попередньо обраного пакету послуг http://lp.univerpl.com.ua/tproduct/323702680-940893538441-pdtrimka-koordinatora-na-1rk 
3.6. Виконавець надає послугу «Разовий приїзд координатора» з метою вирішення конкретної проблеми студента (наприклад, потрапив у поліцію (в межах можливостей та чинного законодавства), пошуку адвоката (у разі потреби), у випадку потрапляння Замовника (Абітурієнта) у лікарню, врегулювання конфлікту у гуртожитку тощо).
3.7. Виконавець надає послугу “Переведення в інший університет-партнер”. У разі волевиявлення Замовника (Абітурієнта) змінити напрямозк навчання та/або університет Виконавець, в особі координатора, бере безпосередню участь в процесі переходу до іншого навчального закладу, навіть в іншому місті. Ця послуга передбачає консультацію, підготовку і подачу документів в обраний навчальний заклад. У разі потреби переведення до іншого міста, Замовник оплачує вартість міжміського проїзду.
3.8. Виконавець здійснює додаткову інформаційну підтримку Замовника (Абітурієнта) за допомогою чат-бота (в Telegram).
Ця послуга включає:
  • внесення контактів студентів та батьків для чат-боту з метою доступу до важливої інформації в режимі 24/7:
  • як правильно знайти помешкання, щоб Вас не ошукали;
  • все про повторне отримання візи;
  • деталі про страхування;
  • актуальна інформація про перетин кордону;
  • що робити, якщо потрібна медична допомога;
  • як отримати карту тимчасового перебування;
  • додаткові корисні матеріали.
3.9. Виконавець надає інформаційно-консультаційну послугу з підготовки, збору та подачі документів для отримання Карти тимчасово перебування (побиту).
Це документ, який дає право перебувати іноземцю на території Польщі, а також на багаторазовий перетин польського кордону без потреби мати візу. Тобто, документ, що підтверджує легальність перебування Замовника (Абітурієнта або студента) на території Республіки Польща замість візи. 
До цієї послуги включено:
- перша зустріч з координатором для консультації з метою отримання детальної інформації щодо подальших кроків, реєстрація онлайн на подачу документів;
- допомога в заповненні та підготовці документів;
- друга зустріч з координатором: перевірка документів перед подачею;
- третя зустріч з координатором: безпосередній супровід координатора в установі під час подачі документів;
 - контроль оплат за розгляд справи в установі;
- надання контактів юриста для допомоги в оскарженні відмови (подання апеляції на відмову). Вибір юриста та оплату його послуг Замовник здійснює самостійно.
3.10. Виконавець надає інші послуги в обсязі та на умовах, передбачених відповідним договором Виконавця для певного виду послуг.
Стаття 4. ЦІНА ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
4.1. Ціна послуг визначається Виконавцем. Розмір ціни залежить від обсягу доступних для Замовника послуг.
4.2. Виконавець від імені, в інтересах, за дорученням і за рахунок Замовника може сплатити додаткові витрати.
4.3. Виконавець має право визначати і змінювати обсяг послуг за цим Договором та їх ціну шляхом їх розміщення запосиланням http://lp.univerpl.com.ua/ або іншим шляхом, який Сторони вважають прийнятним.
4.4. Виконавець має право надавати послуги на спеціальних умовах, інформація про які доведена до відома Замовника.
4.5. Валюта Договору – гривня. Ціна послуг може вказуватися в іноземній валюті, яка еквівалента ціні у гривнях. При цьому, сума, що підлягає до сплати у гривнях, визначається за курсом продажу іноземної валюти, що встановлений для євро  АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за веб-адресою: http://privatbank.ua на дату здійснення платежу.
4.6 Розрахунки між Замовником та Виконавцем проводяться безготівково, шляхом переказу коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у Договорі та/або наданий Виконавцем.
4.7. Протягом строку дії Договору ціна послуг не підлягає зменшенню, в тому числі в разі відмови Замовника від послуг незалежно від причини такої відмови.
4.8. Замовник здійснює акцепт Договору шляхом попередньої оплати у розмірі 100 (сто) % ціни послуг. 
Після Акцепту умов цього Договору всі попередні домовленості втрачають силу.
4.9.  У випадку відмови від послуги після здійснення оплати та пред’явлення вимоги про розірвання Договору Замовнику повертається 50% від сплачених коштів.
Стаття 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5.2. Виконавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо це сталося з вини Замовника або організацій, до повноважень яких належить прийняття відповідних рішень стосовно Замовника.
5.3. Виконавець не несе відповідальність за життя та стан здоров’я Замовника під час його перебування за кордоном.
5.4. У випадках щодо врегулювання спору та/або застосування відповідних заходів відповідальності, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 
Стаття 6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини надзвичайного та непереборного характеру, які настали після укладення цього Договору, незалежно від бажання та волі Сторін, які непідконтрольні Сторонам включаючи але не обмежуючись такими як: екстремальні погодні умови (стихійні лиха) – повінь, ураган, землетрус; пожежі, війни, страйки, воєнні дії, громадські безпорядки, епідемії, пандемії, дії органів влади або їх наслідки, що унеможливлюють виконання зобов’язань та інші обставини, які у світовій практиці і в Україні визнаються обставинами непереборної сили та їх наслідки, якщо вони унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором для Сторін або однієї з них.
6.2. Про настання обставин непереборної сили або їх наслідків, Сторона яка підпала під їх вплив повинна повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів. Підтвердження факту існування обставин та строк існування таких обставин підтверджується офіційним документом компетентного органу або Торгово-промисловою палатою України чи її територіальним органом.
Стаття 7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Протягом строку дії Договору, а також протягом п‘яти років після його припинення Замовник зобов’язується дотримуватися конфіденційності стосовно умов, тактики та методів надання послуг Виконавцем.
Стаття 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.  Цей Договір регулюється чинним законодавством України.
8.2.  Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.
8.3.  Відповідно до ЦК України та Закону України «Про захист прав споживачів» у разі прийняття Замовником послуг або їх частини, Замовник не має права заявляти про недійсність Договору з підстав недодержання його форми.
8.4.  Після Акцепту умов цього Договору всі попередні домовленості втрачають силу.
8.5.  Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, а такі зміни чи відмова вважається недійсною.
8.6. Акцептування Замовником цього Договору є свідченням повного розуміння ним його предмету та умов, вартості додаткових витрат, порядку розрахунків тощо, а також усвідомлення та згоди Замовника на обробку, накопичення, зберігання, поширення для третіх осіб та використання його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
8.7.  Виконавець не несе відповідальність за життя та стан здоров’я Замовника під час його перебування за кордоном.
Стаття 9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа-підприємець Фічук Світлана Іванівна
Ідентифікаційний номер: 2572121485
Банківські реквізити: АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299,

п/р № UA443052990000026006030703879

тел.: (044)3560930, (097)6961777
e-mail: info@univerpl.com
Контакти
м. Київ, 04053
вул. Глибочицька, 40У, оф. 1А
Використання матеріалів без письмової згоди адміністрації сайту заборонено.
© 2011 - 2021 UniverPL | Всі права захищені
Made on
Tilda